Vi säljer MDB

Mdb Green Climber

Denna leverantör ligger helt klart i framkant vad gäller utveckling av maskiner för entreprenörer som vill ha det där lilla extra på sina maskiner. Vi är stolta att sälja dessa maskiner i Sverige. MDB tillverkar ett flertal modeller av redskapsbärare där de flesta kan utrustas med Faster kopplingar på hydrauliken och Avant snabbfäste till redskapen. Detta gör det enklare att skaffa redskap och ökar flexibiliteten med maskinerna. MDB har en lång historia som tillverkare av radiostyrda maskiner till både försvaret och oljeindustrin. Detta borgar för tryggt o säkert ägande av dessa maskiner. Marknaden för dessa maskiner finns, nu är det upp till er att göra jobbet.

Produktblad – F16

Produktblad – F 300

Produktblad – LV 300

Produktblad – LV 400

Produktblad – LV 500

Produktblad – LV 600

Produktblad – LV 800

Produktblad – LV 1400

Mdb Green Climber

Green Climber är en radiostyrd redskapsbärare. Med denna kan du klippa, sopa, schakta, gräva, fräsa, m.m. Maskinen är i första hand en perfekt bärare för en slaghack som du klipper gräs och busk med överallt… nästan. Green Climber är en innovativ, spännande och ny maskin i Sverige. Den patenterade radiostyrda Green Climber är snabb, mångsidig och en otroligt stark maskin för klippning och underhåll av brant terräng och vägslänter. Denna maskin är upp till 10 gånger snabbare än att klippa med traditionella metoder på svåråtkomliga ställen. Den har full radiostyrning med en räckvidd på ca 300 meter, och en lättvikts handenhet. Du startar/stannar motorn, ändrar motorvarv och manövrerar alla lyft, tilt och sidoförflyttningar av redskapen. Med en höjd av 1200mm, längd av 2050mm och en vikt av 1180kg är den enkel att manövrera och smidig nog för att undvika träd, vägmärken, m.m. Den självrengörande fläkten undviker att motorns kylare täpps igen med onödiga driftstopp som följd. På green Climber Extra är undervagnen expanderbar med 380mm utöver standardbredden 1300mm. Detta gör maskinen otroligt stabil och tillåter dig att arbeta i upp till 55° lutning med mycket hög säkerhet. Vi ser en marknad där du arbetar med maskinen på svåra platser t.ex. trafikerade områden, runt kraftverksdammar, ställverk, järnvägsområde, m.m. På vintern kan du använda maskinen till att med en snöslunga rensa tak på större byggnader. Bara fantasin begränsar.

Adress