Mdb Green Climber

Green Climber är en radiostyrd redskapsbärare, med denna kan du klippa, sopa, schakta, gräva, fräsa m,m. Maskinen är i första hand en perfekt bärare för en slaghack som du klipper gräs och busk överallt…. nästan. Green Climber är en innovativ, spännande och ny maskin i Sverige. Den patenterade radiostyrda Green Climber är snabb, mångsidig och en otroligt stark maskin för klippning och underhåll av brant terräng och vägslänter. Denna maskin är  upp till 10 gånger snabbare än att klippa med traditionella metoder på svåråtkomliga ställen. Den har full radiostyrning med en räckvidd på ca 300 meter, och en lättvikts handenhet.  Du startar/stannar motorn, ändrar motorvarv och manövrerar alla lyft, tilt och sidoförflyttningar av redskapen. Med en höjd av 1200mm, längd av 2050mm och en vikt av 1180 kg är den enkel att manövrera och smidig nog för att undvika träd, vägmärken m,m. Den självrengörande fläkten undviker att motorns kylare täpps igen med onödiga stopp som följd. På green Climber Extra är undervagnen expanderbar med 380 mm utöver standardbredden 1300mm detta gör maskinen otroligt stabil, detta tillåter dig att arbeta upp till 55 grader med mycket hög säkerhet. Vi ser en marknad där du arbetar med maskinen på svåra platser t,ex trafikerade område, runt kraftverksdammar, ställverk, järnvägsområde m,m. På vintern kan du använda maskinen till att med en snöslunga rensa tak på större byggnader. Bara fantasin begränsar.

Ladda ner produktblad – Green Climber Extra (PDF)
Ladda ner produktblad – Green Climber Power 6 (PDF)
Ladda ner produktblad – Green Climber Mini (PDF)

Vidare information

Teknisk data
Bredd. 1300-1680mm
höjd. 1200mm
Vikt 900-1180kg
Arbetslutning 55*
Hastighet 0-7 km/h
Motor. 37hk Diesel
Yttre hydraulik 70 minutliter
Scroll Up